Urządzenia obrazujące i sieciowe

Systemy obrazowania do przesyłania i odbierania zdjęć za pośrednictwem dwukierunkowego radia.

KAS-11

Oprogramowanie Image Viewer do bezprzewodowego systemu obrazowania

KTI-5M

Moduł interfejsu NEXEDGE / DMR

KTI-4M

Adapter łączności NEXEDGE

KTI-3M

Moduł sieciowy NEXEDGE

KVT-11

Moduł rozkodowujący obrazy do bezprzewodowego systemu obrazowania

  

©Prawa autorskie Elektrit Polska 2017