Anteny

 

KRA-44G

Antena UHF/GPS

KRA-43G

Antena VHF/GPS

KRA-41M

Przysadzista antena VHF

KRA-42M

Przysadzista antena UHF

KRA-40GM

Aktywna antena GPS

KRA-27

Antena VHF

KRA-26

Śrubowata antena VHF

KRA-23

Śrubowata antena UHF o niskim profilu

KRA-22

Śrubowata antena VHF o niskim profilu
 

 

©Prawa autorskie Elektrit Polska 2017