Przewody programistyczne

KPG-22U

Kabel do programowania przez USB - złącze Twin-jack

KPG-36U

Kabel do programowania przez USB - złącze 14-stykowe

KPG-43U

Kabel do programowania przez USB - złącze 12-stykowe

KPG-46U

Kabel do programowania przez USB - złącze 8-stykowe

KPG-53U

Kabel do programowania USB-PC

KPG-22A

Kabel interfejsu PC do przenośnych radiotelefonów bez systemu

KPG-36A

Kabel interfejsu PC do przenośnych radiotelefonów z systemem

KPG-46A

Kabel interfejsu PC do mobilnych radiotelefonów i przekaźników

PG-5G

Kabel do programowania PC (9-pinowy D-Sub)

PG-5H

Zestaw kabli interfejsu komputerowego (w zestawie PG-5G)

 

 

©Prawa autorskie Elektrit Polska 2017