Radiotelefony mobilne

TK-7360E

Mobilny radiotelefon VHF FM

Pokaż szczegóły

TK-8360E

Mobilny radiotelefon UHF FM

Pokaż szczegóły

TK-7302E

Mobilny radiotelefon VHF FM

Pokaż szczegóły

TK-8302E

Mobilny radiotelefon UHF FM

Pokaż szczegóły

TK-7180E

Zaawansowany mobilny radiotelefon VHF FM

Pokaż szczegóły

TK-8180E

Zaawansowany mobilny radiotelefon UHF FM

Pokaż szczegóły

TK-7180E MPT

Mobilny radiotelefon MPT VHF FM

Pokaż szczegóły

TK-8180E MPT

Mobilny radiotelefon MPT UHF FM

Pokaż szczegóły

 

TK-7189E

Mobilny radiotelefon MPT VHF FM z przednik panelem

Pokaż szczegóły

TK-8189E

Mobilny radiotelefon MPT UHF FM z przednik panelem

Pokaż szczegóły

TK-7189E MPT

Mobilny radiotelefon MPT VHF FM z przednik panelem

Pokaż szczegóły

TK-8189E MPT

Mobilny radiotelefon MPT UHF FM z przednik panelem

Pokaż szczegóły

 

 

©Prawa autorskie Elektrit Polska 2017